Monday, February 27, 2017

Ochrona układów hydraulicznych – system oczyszczania płynów hydraulicznych

http://uklady-hydraulika-silowa.blogspot.com/
Optymalizacja procesu odwadniania przez skuteczną eliminację wilgoci z olejów w układach hydraulicznych pozwala na uniknięcie nieprzewidzianych, często kosztownych przerw w pracy.

Temu celowi służy także Sentinel – ruchomy system służący do oczyszczania płynów hydraulicznych.

Może pracować w każdym środowisku, najczęściej jest wykorzystywany w przemyśle, rolnictwie i wojsku, a także w aplikacjach związanych z uzyskiwaniem energii odnawialnej.

Jest wyposażony w laserowy miernik, czujnik wilgotności względnej, a próbki do badań można pozyskiwać bezpośrednio z urządzenia, zbiornika czy magazynu.

Tuesday, March 22, 2016

System hydrauliczny - konstrukcja i praca

Dowolny układ hydrauliczny, który weźmie się pod lupę, wykonany jest z dwóch części; pompy hydraulicznej (która wytwarza ciśnienie) i cylindra hydraulicznego (dostarczającego mechaniczne działanie w odpowiedzi na obciążenie). Cylinder można określić jako lufę wyposażoną w tłok, który płynnie porusza się tam i z powrotem. Cylinder jest naturalnie lufą zamkniętą z obu stron.

Tłok dzieli cylindryczny korpus na dwie części; Koniec pręta, który jest po stronie, z której wchodzi do korpusu cylindra oraz z drugiej, zakrytej strony, zwanej końcówką. Tłok napędzany jest tam i z powrotem od oleju (płynu hydraulicznego). To przesuwa pierścienie i uszczelnienia, które zapobiegają wyciekaniu płynu z jednej części komory tłoka z drugiej strony. To wiąże się z odpowiednim układem montażowym.
Praca układu hydraulicznego

Idea pracy każdego systemu hydraulicznego jest prosta. Ciśnienie zastosowane w jednym punkcie jest przenoszone do innego punktu z wykorzystaniem płynu w ściśliwości, którym jest zwykle olej. Tak więc, gdy pompa wypycha olej do komory tłoka od strony pokrywy, tłok podnosi się do góry. Gdy olej jest zasysany z powrotem przez pompę hydrauliczną z komory, tłok zostaje wepchnięty.
W ten sposób układ hydrauliczny działa na zasadzie przekazywania  siły poprzez płyn nieściśliwy. Za pomocą tłoków o różnych powierzchniach, można osiągnąć zwielokrotnioną siłę. Przy zastosowaniu tej zasady można podnieść cięższy ładunek przy użyciu stosunkowo mniejszej siły.

Monday, February 29, 2016

Hуdraulika siłоwa - со wartо wiedzieć?Hуdraulika siłоwa tо рakiet usług, które jest рорularnу nie tуlkо w роlsсe, ale także w innусh krajaсh. роd wрłуwem hуdrauliki siłоwej usługоdawсу są w stanie wуkоnać także оbróbkę metali i twоrzуw. Jakоść maszуn i рrоduktów, które związane są z hуdrauliką siłоwą musi bуć роtwierdzоna рrzez międzуnarоdоwe сertуfikatу, роnieważ zarównо maszуnу jak i elementу, które zоstają рrоdukоwane рrzez tę gałąź handlоwą są tоwarami niezwуkle kоsztоwnуmi. Iсh рreсуzуjne i sоlidne wуkоnanie uzależnia оd siebie wуnik wielu badań i рraс zarównо naukоwусh, ekоlоgiсznусh jak i handlоwусh.


роza оbsługą kоmрanii węglоwусh maszуnу hуdrauliki siłоwej zоstają także wуkоrzуstуwane jakо wiertniсe dо оdwiertów w gazосiągaсh сzу też reрerу geоdezуjne. Wielka liсzba рrоduktów i sрeсjalizaсji jakimi zajmuje się ta branża роzwala sadzić, że jest tо dziedzina, która będzie gwałtоwnie się rоzwijać i której роstęр teсhnоlоgiсznу uzależniоnу jest оd szуbkiegо rоzwоju tусh maszуn.

Friday, December 4, 2015

Jak działa cylinder hydrauliczny?
Cylinder hydrauliczny jest mechaniczne urządzenie do przenoszenia siły przez zastosowanie oleju pod wysokim ciśnieniem przeciwdziałającego powierzchni tłoka w cylindrze.

Cylinder zwykle składa się z 4 lub 5 składników:

- Rura
- Tłok (opcjonalnie)
- Pręt
- Dławica
- Zaślepka

W typowym cylindrze hydraulicznym z tłokiem, olej jest podawany na obu końcach za pomocą swego rodzaju "portu". Tłok jest szczelnie połączony z rurą o podwójnie działającej uszczelce, jak również pomiędzy prętem a dławikiem jednego poprzez pojedynczo działające uszczelnienie.

To ciśnienie działające na powierzchnię tłoka powoduje, że  cylinder hydrauliczny wytwarza ruch liniowy. Ponieważ pręt przymocowany jest do tłoka, także się porusza. Zaaplikowanie ciśnienia hydraulicznego przez otwór na jednej stronie tłoka powoduje jego ruch w jednym kierunku, a zastosowanie ciśnienia przez otwór na przeciwległej stronie tłoka powoduje jej ruch w przeciwnym kierunku.

Friday, January 28, 2011

Hydraulika Siłowa i jej powszechne zastosowanie
Jeśli jesteś zainteresowany układami i systemami jakie wspomagają wielkie maszyny jedną z dziedzin twojego zainteresowani jest na pewno Hydraulika siłowa. Wykorzystywana w tak wielu dziedzinach wspomaga nas bardzo na co dzień . Jedną z zalet jaką się rządzi jest to ,że można łatwo dzięki wykorzystywaniu Prawa Paskala dzielić przenoszona moc i dystrybuować ją w wiele miejsc. Wystarczy przyjrzeć się działaniu wielkich maszyn oraz silników cylindrów wtedy uchwycimy szybko o co niemanipulujący wielkością cylindrów oraz wielkością rurki która łączy je oba. Jeśli np. mamy dwa tłoki a ten po lewej stronie jest mniejszy(9 razy) a po prawej większy to jeśli podziały z siłą 100 jednostek na tłok lewy to siła jaka zostanie przepchnięta do tłoka prawego będzie 9 razy większa. Aby oczywiście określić akio mnożnik mamy zastosować musimy przyjrzeć się nieco wielkości samych tłoków
Załóżmy ( w naszym prostym układzie) ,że nasz tłok po lewej stronie ma 2 cm średnicy( 1 cm promienia) podczas gdy tłok po prawej stroni ma 6 cm średnicy ( 3 cm promienia).Powierzchnia obu tłoków to Pi * R2 .Obszar tłoka po lewej stronie to 3.14 podczas gdy tłok po prawej stronie to już 28.26 .Tłok po prawej stronie jest 9 razy większy niż tłok po lewej stronie.
Jeśli przyłożymy 100 kilogramową sile skierowana w dół po lewej stronie to 900 kilogramowa siła wypychowa pojawi się w prawym cylindrze. Jedynym haczykiem jest to ,że musimy wcisnąć lewy tłok 9 cm aby ten tłok po prawej stronie został podniesiony o jeden centymetr.
Tak właśnie oddziałają podstawowe prawa hydrauliki siłowej

Friday, January 21, 2011

Podstawy Hydrauliki Siłowej i Proporcjonalnej


Jeśli interesują Cię
*Podstawy Hydrauliki Siłowej i Proporcjonalnej
*Budowania prostych układów hydraulicznych
*Poznanie Symbolów Graficznych
*Nauka czytania Schematów Układów Hydraulicznych
*Pompy Hydrauliczne
*Siłowniki Hydrauliczne
*Zawory Akumulatory i Filtry Hydrauliczne
*Zbiorniki Cieczy Roboczych
*Układy Sterowania Hydraulicznego i ich nauka na oprogramowaniu na FLUID-SIM H
...to jesteś we właściwym miejscu
Zaglądaj tu często